dotdot

Veelgestelde vragen

Ik heb mij ingeschreven. Wat is de volgende stap?

Nadat wij uw inschrijving als ‘matcher’ ontvangen hebben nodigen wij u uit voor een intakegesprek. U vertelt waarom u als vrijwilliger namens het Odensehuis actief wilt zijn. De coördinator vertelt hoe dit maatjesproject werkt, welke hulpvragen er zijn en wat u van het Odensehuis mag verwachten, bijvoorbeeld over scholing en begeleiding. Het is van belang goed voor ogen te hebben wat u van het vrijwilligerswerk verwacht. Als het intakegesprek positief verloopt, volgt een inschrijving.

Wanneer maak ik kennis met mijn maatje?

Als het eerste intake-gesprek positief verloopt wordt u gekoppeld aan de ‘match-vrager’, uw maatje. Kennismaken vindt plaats in het Odensehuis. Daarna volgt er een proefperiode. Meestal zijn 2 of 3 bezoeken voldoende om te besluiten of u met elkaar door wilt gaan. Kiest u voor een vaste ochtend, middag of avond of wilt u liever flexibel zijn ? Maak duidelijke afspraken met de coördinator over wanneer u besluit om met uw maatje verder te gaan.

Is de privacy van het maatje en mijzelf gegarandeerd?

Nadat u bent gekoppeld, gaat u samen met uw maatje op stap. U staat er dan alleen voor en zal in overleg met de matchvrager uw arbeidsomstandigheden in de gaten moeten houden. Het Odensehuis blijft verantwoordelijk, maar de concrete invulling is aan u en uw maatje. U hebt daarbij onder andere te maken met diens woonomgeving en privacy. Met het Odensehuis tekent u een contract inzake geheimhouding.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger; en is uw maatje verzekerd?

Het verzekeren van risico's van alledag (diefstal, ongeval, schade, ziekte e.d.) is in de eerste plaats een zaak van de vrijwilliger en de matchvrager zelf. Het Odensehuis heeft echter in het belang van haar vrijwilligers en matchvragers een tweetal aanvullende verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekeringen komen pas aan de orde als de door de matchvrager of vrijwilliger afgesloten aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert.

Krijg ik onkosten vergoed?

Onkosten worden door de matchvrager vergoed. Maak vooraf duidelijke afspraken hierover. Vraag bij twijfel altijd advies aan de coördinator van het Odensehuis.

Matchen is maatwerk